Wszystko, co pragnąłbyś wiedzieć o upadłości konsumenckiej

Sporo ludzi dzisiaj (a w szczególności dłużników) zadaje sobie pytanie, co to jest Upadłość konsumencka. Odpowiedź może być skrótowa bądź niesłychanie długa. Natomiast niniejszy post wierzę odpowie na każde pochłaniające Cię sprawy kwestie. Po pierwsze możemy oznajmić, iż jest to nie mniej nie więcej jak ogłoszenie bankructwa w momencie, kiedy dojdziemy do wniosku, iż jesteśmy popadliśmy w stan niewypłacalności a dalsze spłacanie naszego zadłużenia jest niemożliwe (np. kwoty rat przewyższają w znacznym stopniu nasze przychody).

Upadłość konsumencka, dla kogo jest rozwiązaniem?Fundamentalnym czynnikiem przy obwieszczaniu upadłości jest to, aby nasza niewypłacalność zaistniała bez naszej winy. Oznacza to, iż zadłużenie powstało obiektywnie bez naszej świadomej winy (np. padliśmy ofiarą oszustów pieniężnych, którzy podpisali z nami umowę pożyczki gdzie wysokość odsetek stanowi lichwę). Nasza sytuacja jest rozpatrywana przez sąd rejonowy według miejsca naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W przebiegu procedury upadłościowej sąd zbada naszą sytuację finansową, kontroluje wiarygodność przedstawionych dowodów i finalnie decyduje o tym czy wydać orzeczenie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do naszej osoby. Musimy wiedzieć, iż w żadnym razie nie możemy sobie pozwolić na zatajenie majątku i innego tego typu posunięcia. Może to, bowiem zniweczyć nasze szanse na obwieszczenie bankructwa na wiele lat.

Upadłość konsumencka w 2017 r.roku to wielce popularny wątek wśród osób tonących w długach i przekredytowanych. Od momentu przygotowania przepisów o upadłości konsumenckiej zleciało już więcej niż 6 lat, lecz dopiero aktualnie możemy mówić o tym, że stworzona instytucja prawna spełnia swą rolę w społeczeństwie. Jest to bezsprzecznie pokłosie nowelizacji, jaka miała miejsce na koniec grudnia 2014 r. Bieżące normy w znacznej mierze doprowadziły do liberalizacji reguł, na jakich jest możliwość ogłosić upadłość i przyczyniły się do podniesienia ilości pozytywnych postanowień wydawanych przez krajowe sądy w tym temacie.

Upadłość konsumencka, jako sprawne oddłużaniePrzez początkowe, bowiem półrocze roku 2017 z upadłości konsumenckiej skorzystało już kilkaset osób w skali całego naszego kraju. To jest fantastyczna informacja w szczególności dla osób, które nie radzą sobie ze spłacaniem własnych zobowiązań. Niezaprzeczalnie każdy może rzec, iż jest sporo niesprawiedliwości w tym, iż ktoś brał kredyty bezrefleksyjnie a teraz jego dług ma podlegać umorzeniu. Nie można się z tym do końca zgodzić a sam temat osób przekredytowanych jest odrobinę bardziej skomplikowany i złożony.

Niejednokrotnie jest, bowiem tak, iż dana jednostka nawet pragnie zwrócić swoje długi lecz logicznie patrząc jest to po prostu fizycznie niewykonalne (np. jej dochody nie pozwalają nawet na spłatę wzrastających odsetek). W takim wypadku jedynym sensownym wyjściem z dokuczliwej sytuacji jest w istocie Upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która to do rodzimego ustawodawstwa została wprowadzona pod koniec roku 2009. Regulacje odnośnie jej wykorzystywania znajdują się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Powinno się w tym miejscu określić, iż do tej pory ze sposobności ogłoszenia upadłości mogły korzystać jedynie firmy. Jednakże teraz jest to również wykonalne w wypadku konsumentów. Jej ukończenie nie jest prostym zadaniem, wymaga profesjonalnej wiedzy prawniczej i dużej wytrwałości (całe postępowannie łącznie z przeprowadzeniem procedury spłaty może potrwać przeszło trzy lata).

Upadłość konsumencka a niespłacone pożyczkiAczkolwiek Upadłość konsumencka w bardzo wielu przypadkach jest znakomitą opcją dla jednostek, które mają już komornika. Na taki stan rzeczy odziałuje wiele zmiennych. Musimy, albowiem wiedzieć, iż egzekucja komornicza niesie ze sobą poważne wydatki (płacimy za koszty egzekucji, koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym itp.) a prócz tego niejednokrotnie z tego, co nam ściąga komornik niepokrywane są chociażby odsetki od kapitału naszego zadłużenia a co za tym idzie nasze zadłużenie zamiast zmniejszać się jeszcze narasta. Jest to droga donikąd.

Upadłość konsumencka niweluje ten kłopot. W wypadku gdy się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei sporządza schemat naprawczy. Opłacanie zobowiązań trwa maksymalnie 3 lata a po tym czasie nieuregulowane zadłużenia podlegają umorzeniu. Oznacza to, iż nikt już może ich od nas egzekwować.

Upadłość konsumencka to wspaniałe wyjście dla praktycznie każdej osoby, która stała się niewypłacalna. Stosunkowo niedawno, albowiem aktualnosci z perspektywy ogłoszenia bankructwa mogły skorzystać tylko i wyłącznie podmioty zajmujące się prowadzeniem firmy. Z kolei z końcem grudnia 2009 roku taką możliwość posiadają także osoby indywidualne- konsumenci. Przez wprowadzone przepisy do ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym nasz kraj dołączył do krajów Europy Zachodniej gdzie tego rodzaju mechanizmy funkcjonowały już z dużym powodzeniem od wielu lat.

Upadłość konsumencka a chowanie majątku przed wierzycielami


Jak uwypuklają, bowiem znawcy z branży pożyczek i bankowości problem niespłacanych zobowiązań narasta w naszym państwie od wielu lat. Naturalnie nie możemy nie pamiętać o rzymskiej zasadzie prawa, jaka powiada, że umów należy dotrzymywać jednak z 2-iej strony trzeba także wziąć pod uwagę sytuację, osób nadmiernie przekredytowanych, które nie mają faktycznych szans na spłacenie swoich zadłużeń. Taki stan rzeczy z kolei generuje to, że uciekają one ze swymi przychodami do szarej strefy. Wyjściem, zatem w takim wypadku jest Upadłość konsumencka.

Bardzo często, bowiem osoba zadłużona na kilkadziesiąt albo też kilkaset tysięcy złotych jest skłonna wyprzedać resztkę swojego dobytku, aby reszta niespłaconego długu została umorzona. mozesz sprobowac tego Całość, bowiem sprowadza do tego, iż Upadłość konsumencka gwarantuje dłużnikowi „nowe” życie, bez zadłużeń, bez dokuczliwych telefonów od windykatorów a przede wszystkim bez zajęcia komorniczego.

Rozwikłaniem problemu zadłużenia jest niewątpliwie Upadłość konsumencka. Stało się to możliwe od momentu kiedy polski ustawodawca wprowadził służące do systemu prawnego przepisy to umożliwiające. Jak sama kategoria wskazuje z takiej możliwości mogą skorzystać konsumenci innymi słowy osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Dla podmiotów ekonomicznych i firm mozesz sprobowac tego stosowane są inne przepisy. Warunkiem głównym aby można było przeprowadzić morał o Upadłość konsumencka... jest niewypłacalność dłużnika. Innymi słowy, że taka osoba nie jawi się być w stanie regulować na bieżąco swych zobowiązań, dług jest niewspółmiernie duży do dochodów które to uzyskuje a w przyszłości nie zachodzą przesłanki w to, że zobowiązanie zostanie spłacone. Typowym przykładem wydaje się sytuacja osoby, która popadła w tzw. pętlę kredytową, ma wiele kredytów bankowych i sporą ilość kredytów pozabankowych. Komornik pobiera z jej świadczenia emerytalnego kwotę 300 zł, która nie zaakceptować pokrywa nawet odsetek od zadłużenia, które w przybliżeniu wynosi blisko 100 tyś złotych. W takich okolicznościach Upadłość konsumencka... jest jak w największym stopniu wskazana. Występując o tą kobietą do sądu osobie przypisywany jest syndyk, który sporządza plan spłaty zadłużenia. Właściwe wywiązanie się z tegoż plan jest podstawą służące do umorzenia reszty niespłaconego długu. W ten sposób dłużni dokonując spłat, które nie obciążają zbytnio jego budżetu może w okresie wartość maksymalna 36 miesięcy uporać się ze swoim zadłużeniem.

Upadłość konsumencka a kilka egzekucji komorniczych


Upadłość konsumencka stała się w prekursorskim czasie niezwykle skutecznym sposobem na poradzenie sobie wraz z zadłużeniem, które nas według prostu przerasta. W naszym miejscu mam przede każdemu na myśli sytuacje jednostek, które nie mają długu w wysokości dajmy dzięki to 2. 000 złotych, ale ich zobowiązania opiewają np. na kwotę stu tys. zł. Jak pokazują dane statystyczne tylko od momentu początku roku 2016 po Polsce z upadłości konsumenckiej skorzystało już ponad trzy tys. osób. Jest to spora ilość zważywszy dzięki fakt, że w analogicznym okresie rok temu cyfra ogłaszanych upadłości była sporo mniejsza. Z pewnością wydaje się to związane z nowelizacją przepisów, która w wyraźny sposób zliberalizowała zasady, w jakich można się starać o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W tym momencie opłata sądowa za złożenie wniosku w wynosi zaledwie 30 zł. Dodatkowo wszystko być może być sporządzone na formularzu, który możemy uzyskać spośród w siedzibie sądu w wydziale gospodarczym. Taka sytuacja sprawia, że przeprowadzenie kompletnej procedury jest możliwe nawet bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Bardzo wielu konsumentów jest na tej możliwości i o ile nie ma przeszkód przyrody formalnej to wniosek przy temacie Upadłość konsumencka „przechodzi” bez większego problemu. Jednakże nie zawsze tak musi okazać się. Jeżeli nasza sytuacja powiązana z zadłużeniem jest skomplikowana to warto skorzystać spośród pomocy adwokata bądź radcy prawnego.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *